Kinesiska språket

Det officiella språket i Kina är kinesiska. Kinesiskan talas av över en miljard människor och är ett av de fem officiella språken i FN. Närmare en femtedel av jordens befolkning har kinesiska som modersmål. Kina är den tredje största ekonomin i världen, och allt fler företagare som har affärskontakter med Kina inser fördelarna med att anlita översättare och tolkar som har kunskaper i kinesiska. Ordet mandarin används ibland istället för kinesiska, men är egentligen ett samlingsbegrepp för ett antal nordkinesiska dialekter. Den kinesiska som kallas rikskinesiska är den dialekt som talas i huvudstaden Peking. Det är också den typen av kinesiska som används i medier och lärs ut i Kinas skolor. Utlänningar som vill lära sig språket får oftast lära sig denna typ av kinesiska. Kinesiskan betraktas som ett enda språk, men består egentligen av en mängd olika dialekter som i vissa fall skiljer sig väsentligt från varandra. Ibland är skillnaderna så stora att det är som två skilda språk. Skriftspråket är dock gemensamt, och unikt eftersom man använt samma tecken i över 2000 år. Skriftspråket består av tecken och inte ett ljudhärmande alfabet. Tecknen består istället av förenklade bilder eller former som representerar ord.

Dagens industri
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Kammarkollegiet